Date: 3 October 2016
Time: 2pm
Location: Warsaw, Poland
Event Type:

The Roundtable on Sustainable Palm Oil and the UN Secretary General Initiative- Global Compact Poland invite you or a representative from your organisation to attend a strategy session on advancing the uptake of certified sustainable palm oil (CSPO) in Poland.

Bringing together business leaders and experts, the respective organizations aim to develop an action plan which raises the awareness of CSPO among employees of companies based in Poland and addresses palm oil issues in the Polish market.
 
Speakers will include Danielle Morley, RSPO European Director of Outreach & Engagement and Kamil Wyszkowski, General Director from the UN Secretary General Initiative- Global Compact Poland.
 
The meeting will take place in Warsaw on Tuesday 4 October at 2pm.
 
An agenda, a list of speakers, and venue details will be circulated shortly. Please confirm your interest by replying to [email protected]
 
______         
                              
 
Okrągły Stół do spraw Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO) oraz Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ-Global Compact w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa na strategiczne spotkanie poświęcone propagowaniu używania certyfikowanego zrównoważonego oleju palmowego w Polsce (CSPO). 

Gromadząc liderów biznesu, ekspertów oraz szanowane organizacje mamy na celu stworzenie planu działania podnoszącego świadomość pracowników firm operujących na polskim rynku na temat używania CSPO oraz dostosowanie strategii działań do polskich realiów.
 
Wśród panelistów znajdzie się Danielle Morley, RSPO European Director of Outreach & Engagement oraz Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ-Global Compact w Polsce.
 
Spotkanie odbędzie się 4 października w Warszawie na 2pm.
 
Pełna agenda, lista panelistów oraz szczegóły dotyczące miejsca spotkania zostaną do Państwa przesłane wkrótce. Serdecznie prosimy o potwierdzanie przybycia na adres mailowy: [email protected]

 

Get Involved

Whether you’re an individual or an organisation, you can join the global partnership to make palm oil sustainable.

As an individual

Take a stand for sustainable palm oil. See how you can influence brands and businesses.

More on individual action

As a smallholder

Discover how using sustainable farming practices through RSPO Certification can increase your yield and more.

More on smallholder impact

As an organisation

Reduce negative social and environmental impacts through producing and sourcing certified sustainable palm oil.

More on organisation influence

As a member

Quickly access resources, news and content that is important to you.

More on member content