เข้ามา มีส่วนร่วม

ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือองค์กร คุณสามารถเข้าร่วมสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อทำให้ปาล์มน้ำมันยั่งยืนได้

เป็นรายบุคคล

ยืนหยัดเพื่อน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน ดูว่าคุณสามารถมีอิทธิพลต่อแบรนด์และธุรกิจได้อย่างไร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำของแต่ละบุคคล

ในฐานะเกษตรกรรายย่อย

ค้นพบว่าการใช้หลักปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืนผ่านการรับรอง RSPO สามารถเพิ่มผลผลิตของคุณและอื่นๆ ได้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรกรรายย่อย

เป็นองค์กร

ลดผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตและจัดหาน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลขององค์กร

ในฐานะสมาชิก

เข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของสมาชิก