Wie we zijn

Rijden veranderen met duurzame palmolie

Wie we zijn

Bij de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) werken we aan de transformatie van de palmolie-industrie om deze duurzaam te maken.

Wij zijn een wereldwijde non-profitorganisatie met vrijwillige leden. We richten ons op het samenbrengen van belanghebbenden uit de hele toeleveringsketen van palmolie om wereldwijde normen voor duurzame palmolie te ontwikkelen en te implementeren.

Verandering stimuleren door consensus

Het verduurzamen van de palmoliesector betrekt iedereen erbij. Daarom vertegenwoordigt de RSPO de hele branche. Met duizenden leden wereldwijd uit elke schakel van de toeleveringsketen van palmolie werken we op basis van consensus, zodat al onze belanghebbenden een stem hebben en de verantwoordelijkheid delen om onze normen te beschermen. Deze belanghebbenden zijn onder meer:

  • Producenten van oliepalmen
  • Palmolieverwerkers of -handelaren
  • Fabrikanten van consumptiegoederen
  • Retailers
  • Banken en investeerders
  • Milieu- of natuurbehoud niet-gouvernementele organisaties (NGO's)
  • Sociale of ontwikkelings-ngo's
RSPO vertegenwoordigt meer dan 5,000 aangesloten organisaties wereldwijd

Expertise jaren in wording

Als antwoord op de dringende wereldwijde roep om duurzaam geproduceerde palmolie, werd de RSPO in 2004 opgericht door de oprichters van het Wereld Natuur Fonds, de Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Unilever, AAK en Migros.

Sindsdien hebben we een reeks milieu- en sociale criteria ontwikkeld waaraan bedrijven moeten voldoen om RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie (CSPO) te produceren. Deze maatregelen helpen de negatieve impact van palmolieproductie op het lokale milieu, dieren in het wild en gemeenschappen te minimaliseren.

RSPO/Jonathan Perugia

Krijgen Betrokken

Of u nu een individu of een organisatie bent, u kunt zich aansluiten bij het wereldwijde partnerschap om palmolie duurzaam te maken.

Als een individu

Neem een ​​standpunt in voor duurzame palmolie. Ontdek hoe u merken en bedrijven kunt beïnvloeden.

Meer over individuele actie

Als kleine boer

Ontdek hoe het gebruik van duurzame landbouwpraktijken via RSPO-certificering uw opbrengst kan verhogen en meer.

Meer over de impact van kleine boeren

Als organisatie

Verminder de negatieve sociale en milieueffecten door gecertificeerde duurzame palmolie te produceren en in te kopen.

Meer over organisatie-invloed

Als lid

Krijg snel toegang tot bronnen, nieuws en inhoud die voor u belangrijk is.

Meer over ledeninhoud