Waarom duurzame palmolie?

Economische en sociale gevolgen

Groeiende economieën

Als 's werelds meest gebruikte plantaardige olie heeft palmolie ook een verstrekkende economische en sociale impact.

Oliepalmen zijn een inheems West-Afrikaans gewas, maar sinds de jaren zestig is het grootste deel van de palmolieproductie verschoven naar Zuidoost-Azië. Tegenwoordig is een groot deel van de grootschalige productie geconcentreerd in Indonesië, Maleisië, Thailand, Latijns-Amerika en Afrika. De kleinschalige en onafhankelijke landbouw gaat echter door in andere landen in Zuidoost-Azië, West-Afrika en Midden- en Zuid-Amerika.

De productie van palmolie voorziet niet alleen in het levensonderhoud van zo'n zeven miljoen kleine boeren wereldwijd, maar ondersteunt ook de economieën van producerende landen. De productie van palmolie biedt directe werkgelegenheid aan vier miljoen mensen in Indonesië en bijna een miljoen in Maleisië*. Veel van deze banen bevinden zich in afgelegen plattelandsgebieden waar werk moeilijk te vinden is.

De wereldwijde invoer van palmolie ondersteunt zo'n 2.9 miljoen banen, voornamelijk in India, China en Europa

- Food Navigator, Nieuw onderzoek toont de rol van palmolie in de wereldeconomie aan, 2016.

Duurzaam levensonderhoud

Wanneer palmolie duurzaam wordt geproduceerd, kan het zowel boeren als producenten op lange termijn in hun levensonderhoud voorzien.

Aangezien oliepalmen het hele jaar door kunnen worden geoogst, kan de teelt ervan boerenfamilies in tropische gebieden het hele jaar door een inkomen opleveren.

Daarnaast speelt duurzame palmolieproductie een sleutelrol bij het terugdringen van armoede en het verschaffen van plattelandsinfrastructuur in de producerende landen. Wegen, scholen en zorginstellingen volgen in het kielzog van de banen die het creëert, wat leidt tot gemeenschapsontwikkeling.

Armoedebestrijding is een van de redenen waarom we zo'n snelle groei van de industrie hebben gezien en daardoor uitgebreide ontbossing.

Werknemers en gemeenschapsrechten

Wanneer palmolie is verbouwd in overeenstemming met de RSPO-normen, zijn de arbeiders en gemeenschappen achter de productie eerlijk en respectvol behandeld, aangezien goede werkomstandigheden en ethische handelspraktijken een voorwaarde zijn voor duurzame palmolieproductie.

RSPO zorgt ervoor dat adequate bescherming van de rechten van werknemers (en hun gezinnen) op plantages in overeenstemming is met internationale en lokale normen, waaronder:

  • Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
  • Principes van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG).
  • Leidende beginselen voor bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties (VN) (2011)
  • ILO-conventies over dwangarbeid
  • Afschaffing van de minimumleeftijd voor dwangarbeid, de ergste vormen van kinderarbeid en meer

Voor nieuwe landontwikkelingsprojecten zijn RSPO-gecertificeerde telers verplicht om gratis, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC) te krijgen van lokale en inheemse gemeenschappen. Hierin wordt aangegeven of de lokale gemeenschap instemt met een project dat gevolgen kan hebben voor henzelf of voor hun territorium of dit afwijst.

* Bron: Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, In één oogopslag: Palmolie: economische en milieueffecten2020.

Krijgen Betrokken

Of u nu een individu of een organisatie bent, u kunt zich aansluiten bij het wereldwijde partnerschap om palmolie duurzaam te maken.

Als een individu

Neem een ​​standpunt in voor duurzame palmolie. Ontdek hoe u merken en bedrijven kunt beïnvloeden.

Meer over individuele actie

Als kleine boer

Ontdek hoe het gebruik van duurzame landbouwpraktijken via RSPO-certificering uw opbrengst kan verhogen en meer.

Meer over de impact van kleine boeren

Als organisatie

Verminder de negatieve sociale en milieueffecten door gecertificeerde duurzame palmolie te produceren en in te kopen.

Meer over organisatie-invloed

Als lid

Krijg snel toegang tot bronnen, nieuws en inhoud die voor u belangrijk is.

Meer over ledeninhoud