De 20e Algemene Vergadering van RSPO-leden werd met succes gehouden op 22 november 2023 in Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Indonesië. Het Secretariaat wil graag alle nieuw gekozen leden van de Raad van Bestuur feliciteren en de leden bedanken voor hun deelname.

Hieronder vindt u een overzicht van de kiezers per lidmaatschapssector. 

Sector Kiezers volmacht
Oliepalmkwekers (1) 66 2
Verwerkers en/of Handelaars 41 6
Fabrikanten van consumptiegoederen 21 3
Retailers 11 1
Banken en investeerders 3 0
Milieu- of natuurbehoud-ngo's 17 0
Sociale of ontwikkelings-NGO's 13 0

Opmerking:

(1) Omvat oliepalmtelers subsectoren - Indonesië, Maleisië, Rest van de wereld en kleine boeren.

Resultaten van het stemmen voor resoluties

Resolutie Gewogen stemresultaten (%)
Resolutie GA20 – 1

Om het verslag van de penningmeester en de jaarrekening van de RSPO voor het jaar eindigend op 30 juni 2023 te ontvangen en goed te keuren.

VOOR: 94.33

TEGEN: 2.22

ONTHOUDEN: 3.45

GOEDGEKEURD

Resolutie GA20 – 2a

Ter bevestiging van de aanstelling van Ernst and Young als de auditors van de RSPO voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2024.

VOOR: 90.99

TEGEN: 1.65

ONTHOUDEN: 7.36

GOEDGEKEURD

Resolutie GA20 – 2b

Het creëren van een RSPO-lidmaatschapscategorie om de ontwikkeling van de RSPO juridische aanpak voor certificering te bevorderen.

VOOR: 87.78

TEGEN: 4.56

ONTHOUDEN: 7.66

GOEDGEKEURD

Verkiezingen en goedkeuring van zetels in de Raad van Bestuur

LIDMAATSCHAP SECTOREN VERKOZEN / GOEDGEKEURD
BELANGRIJKSTE WISSEL
Oliepalmkwekers
Maleisië:Maleisische Palmolie Associatie, vertegenwoordigd door de opdrachtgever Ku Kok Peng en het alternatieve wezen Surinaamse Ismaïl, waarvan de termijn van twee jaar afloopt, is herkiesbaar. Er zijn geen andere nominaties ontvangen. MPOA, Ku Kok Peng MPOA, Surina binti Ismail
Indonesië:Golden Agri Resources Ltd, vertegenwoordigd door de opdrachtgever Anita Neville en het plaatsvervangend lid is PT. Inti Indosawit Subur vertegenwoordigd door de plaatsvervanger Mohammed Fadhil Hassan, waarvan de termijn van twee jaar afloopt, is herkiesbaar. Er zijn geen andere nominaties ontvangen. Golden Agri Resources Ltd, Anita Neville PT. Inti Indosawit Subur,Mohamad Fadhil Hassan
Kleine boeren:Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, vertegenwoordigd door de opdrachtgever Narno Sayoto Irontiko en het plaatsvervangend lid is Gapoktan Tanjung Sehati vertegenwoordigd door de plaatsvervanger Rukaiya Rafik, waarvan de termijn van twee jaar afloopt, is herkiesbaar. Er zijn geen andere nominaties ontvangen. Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, Narno Sayoto Irontiko Gapoktan Tanjung Sehati, Rukaiya Rafik
Verwerkers en/of Handelaars
Wilmar Internationale Limited, vertegenwoordigd door de opdrachtgever Daphne Astrid Hameeteman en het plaatsvervangend lid is Musim Mas Holdings Pte. Ltd. vertegenwoordigd door de plaatsvervanger Olivier Tichit, waarvan de termijn van twee jaar afloopt, is niet herkiesbaar.Er zijn twee nominaties binnengekomen:

Musim Mas Holdings Pte. Ltd. vertegenwoordigd door de hoofdkandidaat Olivier Tichit en het plaatsvervangend lid Godrej Industries Limited vertegenwoordigd door een plaatsvervangend genomineerd wezen Sougata Niyogi.

Galaxy Oppervlakteactieve stoffen Ltd vertegenwoordigd door de hoofdkandidaat Harshal Thakare en de plaatsvervangende genomineerde Pankaj Narvekar.

Musim Mas Holdings Pte. Ltd., Olivier Tichit Godrej Industries Limited, Sougata Niyogi
Fabrikanten van consumptiegoederen
UNILEVER PLC, vertegenwoordigd door de opdrachtgever Martijn Huxtable en het plaatsvervangend lid dat vacant is en waarvan de termijn van twee jaar afloopt, is herkiesbaar. Er zijn geen andere nominaties ontvangen. UNILEVER PLC, Martijn Huxtable  vacant
Banken en investeerders
De interim-directeur van het zittende lid van de Raad van Bestuur Standard Chartered Bank wezen Lee Jwee Tat en tussentijds plaatsvervangend wezen Imogen Jamie ligt ter goedkeuring bij de Algemene Vergadering. Standaard gecharterde bank, Lee Jwee Tat Standaard gecharterde bank, Imogen Jamie 
Milieu-ngo's
Wereld Hulpbronnen Instituut (WRI), vertegenwoordigd door de opdrachtgever Anne Rosenbarger en het plaatsvervangend lid is Zoological Society of London vertegenwoordigd door de plaatsvervanger Eleanor Spencer, waarvan de termijn van twee jaar afloopt, is herkiesbaar. Er zijn geen andere nominaties ontvangen. Wereld Hulpbronnen Instituut (WRI), Anne Rosenbarger Zoölogische Vereniging van Londen, Eleanor Spencer
Sociale NGO's
Forest Peoples-programma, vertegenwoordigd door de opdrachtgever Marcus Colchester en het plaatsvervangend lid is Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesië (Kaleka) vertegenwoordigd door de plaatsvervanger Bernadinus Steni Sugiarto, waarvan de termijn van twee jaar afloopt, is herkiesbaar. Er zijn geen andere nominaties ontvangen. Forest Peoples-programma, Marcus Colchester Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesië (Kaleka), Bernadinus Steni Sugiarto

VOLLEDIGE LIJST VAN DE RAAD VAN GOUVERNEURS VOOR 2023/24

LEDEN SECTOR BELANGRIJKSTE WISSEL
Palmolietelers - Maleisië MPOA, Ku Kok Peng MPOA, Surina binti Ismail
Oliepalmtelers - Indonesië GAR, Anita Neville PT Inti Indosawit Subur, Mohamad Fadhil Hassan
Palmolietelers - Rest van de wereld Agroamerica Tropical Oil Holding Corp., Jose Roberto Montenegro Baide SIPEF-Groep, Sander van den Ende

Olam Groep Limited, Quentin Meunier

Univanich Palmolie Naamloze vennootschap Limited, John Cledon

Oliepalmtelers - Kleine boeren Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, Narno Sayoto Irontiko Gapoktan Tanjung Sehati, Rukaiya Rafik
Verwerkers en/of Handelaars AAK AB, Tim Stephenson Cargill Incorporated, Laila Wilfred
Musim Mas Holdings Pte. Ltd., Olivier Tichit Godrej Industries Limited, Sougata Niyogi
Fabrikanten van consumptiegoederen The Procter & Gamble Company, Lee Kuan-Chun Ferrero Trading Lux SA, Mario Abreu
Unilever PLC, Martin Huxtable vacant
Winkeliers - 1 Palmoliegroep van detailhandelaren, Julian Walker-Palin vacant
Winkeliers - 2 vacant vacant
Banken en investeerders – 1 Standard Chartered Bank, Lee Jwee Tat Standard Chartered Bank, Imogen Jamie
Banken en investeerders – 2 vacant vacant
Milieu-ngo's WWF International, Kamal Prakash Seth HUTAN Kinabatangan Orang-oetan Conservation Program (KOCP), Harjinder Kler
World Resource Institute, Anne Rosenbarger Zoölogische Vereniging Londen, Eleanor Spencer
Sociale NGO's Beide einden, Paul Wolfekamp Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan en Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Hukatan), Nursanna Marpaung
Forest Peoples-programma, Marcus Colchester Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesië (Kaleka), Bernadinus Steni Sugiarto

Krijgen Betrokken

Of u nu een individu of een organisatie bent, u kunt zich aansluiten bij het wereldwijde partnerschap om palmolie duurzaam te maken.

Als een individu

Neem een ​​standpunt in voor duurzame palmolie. Ontdek hoe u merken en bedrijven kunt beïnvloeden.

Meer over individuele actie

Als kleine boer

Ontdek hoe het gebruik van duurzame landbouwpraktijken via RSPO-certificering uw opbrengst kan verhogen en meer.

Meer over de impact van kleine boeren

Als organisatie

Verminder de negatieve sociale en milieueffecten door gecertificeerde duurzame palmolie te produceren en in te kopen.

Meer over organisatie-invloed

Als lid

Krijg snel toegang tot bronnen, nieuws en inhoud die voor u belangrijk is.

Meer over ledeninhoud