Een nadere blik op de certificering van 5,000 kleine boeren in Sierra Leone

Fotocredit: RSPO/Goldtree Sierra Leone Ltd.

Vraag en antwoord met Rosine Nsegbe, Group Sustainability Manager, Goldtree Sierra Leone Ltd

Afrika wordt al lang aangekondigd als de nieuwe grens van commerciële oliepalmexpansie. De regio heeft momenteel naar schatting 4 miljoen hectare oliepalmproductie verspreid over 22 landen en is als opkomende markt voor palmolie goed voor ongeveer 5% van de wereldwijde palmolieproductie en minstens 10% van de wereldwijde vraag naar palmolie.

De kern van deze uitbreiding in Afrika zijn kleine boeren die gemiddeld 70% van het totale productiegebied uitmaken. Hoewel de uitbreiding van de oliepalmproductie een aanzienlijk potentieel vertegenwoordigt voor sociaaleconomische ontwikkeling en armoedebestrijding, blijven kleine boeren kampen met verschillende uitdagingen, waaronder slechte beheerpraktijken, lage opbrengsten en ontoereikend plantmateriaal.

Geconfronteerd met deze uitdagingen heeft RSPO onlangs een mijlpaal bereikt in Afrika — certificering van de eerste Independent Smallholders Group van bijna 5,000 boeren in Sierra Leone. De Ngoyaï Gbaayegie Group, in het verzorgingsgebied van Goldtree Sierra Leone Ltd., heeft de certificering behaald voor maar liefst 4,983 onafhankelijke kleine boeren, met een totale landoppervlakte van 8,667 hectare. Momenteel vertegenwoordigen ze de grootste RSPO-gecertificeerde onafhankelijke groep van kleine boeren in alle producerende regio's. Deze mijlpaal is gerealiseerd door de RSPO-ondersteuningsfonds voor kleine boeren (RSSF), met technische ondersteuning van het RSPO-secretariaat. Goldtree Sierra Leone Ltd., die ook dienst deed als groepsmanager, voerde de implementatie op de grond uit.

Om de gezamenlijke inspanningen achter deze prestatie nader te bekijken, sprak RSPO met Rosine Nsegbe, Group Sustainability manager van Goldtree, die toezicht hield op de RSPO-training van de Ngoyaï Gbaayegie Group. Ze bespreekt de belangrijkste uitdagingen en de belangrijkste lessen die zijn geleerd tijdens het proces dat uiteindelijk leidde tot Milestone B-certificering; de laatste fase in de stapsgewijze certificeringsaanpak van de Independent Smallholder Standard.

 

Kleine boeren voeden het momentum van de hausse in de oliepalmindustrie in Afrika. Toch worden Afrikaanse kleine boeren met veel uitdagingen geconfronteerd. Kunt u ons iets vertellen over enkele van hun meest kritieke uitdagingen?

De belangrijkste uitdagingen van Afrikaanse kleine boeren zijn in de eerste plaats de slechte opbrengst als gevolg van de variëteit en kwaliteit van het fruit dat ze verbouwen. Ten tweede, slechte infrastructuur en uitdagingen om toegang te krijgen tot de markt om hun fruit te distribueren, als gevolg van slechte wegennetwerken. We gebruiken ook het orthodoxe systeem van productie en verwerking van de Fresh Fruit Bunches (FFB's), dat afwijkt van de toepassing van de beste managementpraktijken en goede landbouwprocessen. Een meerderheid van de boeren gebruikt ook vuur voor landvoorbereiding - dit is te wijten aan het gebrek aan financiële middelen om arbeidskrachten of mechanisch gereedschap te verwerven om de landvoorbereiding uit te voeren. We hebben ook houtkap voor de productie van houtskool voor huishoudelijke doeleinden en voor extra inkomsten in hun levensonderhoud.

Een andere uitdaging is het hoge analfabetisme onder boeren, waardoor het moeilijk is om hun productie en andere landbouwactiviteiten goed vast te leggen. Daarnaast zijn er de hoge kosten van het certificeringsproces, zoals de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), training, certificeringskosten etc. Dit is voor de kleine boeren moeilijk te realiseren zonder steun van grotere telers, bedrijven of andere instellingen, dus de kleine boeren meer steun van externe instanties nodig hebben.

De laatste uitdaging is de enorme diversiteit van de kleine boeren, wat het moeilijk maakt om te standaardiseren omdat ze er tegen zijn om met hen samen te werken.

 

Welke specifieke training werd gegeven aan de kleine boeren van de Ngoyaï Gbaayegie Group om enkele van deze uitdagingen aan te gaan?

We hebben verschillende trainingssessies gehouden om deze uitdagingen aan te gaan, zoals training over het beste RSPO-beheer en goede landbouwpraktijken, training over gezondheid en veiligheid, training over het gebruik van brand en afvalbeheer, inclusief noodhulp. We hebben ze verschillende trainingen gegeven over financiële kennis en over de voordelen van deel uitmaken van een duurzame groep.

Als onderdeel van de RSPO-training leerden we ze over High Conservation Value (HCV), sociale duurzaamheid, legale arbeidspraktijken, en ook hoe ze het groepsmanagementplan moesten ontwikkelen en implementeren, en hoe ze efficiënt moesten werken binnen hun groep.

We hebben in totaal 7,424 kleine boeren opgeleid, maar we hebben er slechts 4,983 gecertificeerd. Toch bereiden we iedereen voor op het behalen van certificering.

 

Hoe lang duurden de trainingssessies voor zo'n grote groep kleine boeren?

Een trainingssessie is één dag, van 's morgens tot' s middags, die acht tot tien weken duurde. De training vindt plaats op de verschillende Farmer Field School (FFS) centra, de groep heeft 10 centra met gemiddeld 160 boeren per FFS. De trainingen worden gegeven door de groep Internal Control System Officers (ICSO), we hebben 50 groepen van 16 ICSO. Om onze onderwerpen te behandelen, hebben we per groep Internal Control System Officers (ICSO) 2 dagen uitgetrokken.

 

Hoe reageerden de kleine boeren aanvankelijk op de training? Was er in het begin verzet of enige vorm van weerstand?

Vanaf de eerste dag waren de boeren erg enthousiast over de training en vroegen om meer van dergelijke training. Enkele van de uitdagingen van het trainingsproces waren echter dat de sessies lang waren - dit beïnvloedde het concentratieniveau van de boeren. Soms was ook de afstand die ze moesten afleggen om naar de training te komen en de vervoersvergoeding een probleem. Maar verder was er geen weerstand voor de training.

 

Wat zijn de belangrijkste lessen die we kunnen trekken uit deze ervaring en voor het behalen van deze mijlpaalcertificering van RSPO voor Goldtree?

De belangrijkste lessen voor Goldtree om deze certificering te behalen, zijn ten eerste dat er behoefte is aan meer financiering voor de kleine boeren, aangezien het erg duur is om kleine boeren te betrekken bij de productie van duurzame palmolie, zoals de kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen. , opleidingskosten, kosten om de boerderijen in kaart te brengen, ontwikkeling en oprichting van het ondersteuningscentrum voor boeren en de veldschool voor boeren, enz.

Er is ook behoefte aan een goed gestructureerde boerenorganisatie en een zeer goed intern controlesysteem om toezicht te houden op de activiteit van de groep. Ten slotte moeten goede managers blijk geven van een goed begrip van de Independent Smallholder Standard en de capaciteit hebben om een ​​goed businessplan voor de kleine boeren te ontwikkelen, wat het belangrijkste punt is van het project van de kleine boeren.

 

Is er een persoonlijk verhaal dat u wilt delen over het training- en certificeringsproces?

Als een persoonlijk verhaal heeft mijn functie en activiteit met de kleine boeren een grote motivatie gebracht voor de jonge dames in de gemeenschap, die werden bezocht tijdens de groepstraining voor kleine boeren. De dames in de groep waren gemotiveerd om naar school te gaan met de hoop ooit manager te worden van hun boerengroep - net zoals ik nu ben.

Krijgen Betrokken

Of u nu een individu of een organisatie bent, u kunt zich aansluiten bij het wereldwijde partnerschap om palmolie duurzaam te maken.

Als een individu

Neem een ​​standpunt in voor duurzame palmolie. Ontdek hoe u merken en bedrijven kunt beïnvloeden.

Meer over individuele actie

Als kleine boer

Ontdek hoe het gebruik van duurzame landbouwpraktijken via RSPO-certificering uw opbrengst kan verhogen en meer.

Meer over de impact van kleine boeren

Als organisatie

Verminder de negatieve sociale en milieueffecten door gecertificeerde duurzame palmolie te produceren en in te kopen.

Meer over organisatie-invloed

Als lid

Krijg snel toegang tot bronnen, nieuws en inhoud die voor u belangrijk is.

Meer over ledeninhoud