Leiders uit de sector bespreken de gevolgen voor het klimaat en de traceerbaarheid, in afwachting van de EUDR-richtlijnen vóór de zomer van 2024.

Klimaatslimme oplossingen. Over een panel over het voldoen aan de EUDR-verwachtingen: Andrew Brooks, Olam Food Ingredients; Astrid Ladefoged, DG Milieu bij de Europese Commissie; Caroline Westerik-Sikking, AAK; Antonius A. Budiman, Ambassade van de Indonesische Republiek bij de EU; gemodereerd door Ruben Brunsveld, RSPO.
Over een panel over het voldoen aan de EUDR-verwachtingen: Andrew Brooks, Olam Food Ingredients; Astrid Ladefoged, DG Milieu bij de Europese Commissie; Caroline Westerik-Sikking, AAK; Antonius A. Budiman, Ambassade van de Indonesische Republiek bij de EU; gemodereerd door Ruben Brunsveld, RSPO.

Brussel, België 23 mei 2024: De Sustainable Palm Oil Dialogue (SPOD) 2024 Europe heeft met succes belanghebbenden bijeengeroepen die zich inzetten voor het bevorderen van de duurzaamheid in de palmoliesector, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Indonesische regering. Georganiseerd door APAG Oleochemicals Europe, de EU-industrie voor plantaardige oliën en eiwitmeel (FEDIOL), HDIen de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO), was het evenement dit jaar gericht op het aanpakken van de klimaateffecten veroorzaakt door de palmoliesector en het verkennen van effectieve oplossingen.

De dialoog, gehouden onder het thema 'Inclusieve trajecten voor klimaatslimme oplossingen', bestond uit prominente sprekers die veelzijdige benaderingen bespraken voor vrijwillige en verplichte initiatieven om de klimaatverandering te bestrijden en de algehele positieve impact van de sector te vergroten.

In haar keynote-toespraak benadrukte Minou Schillings, Regenerative Business Facilitator en Community Weaver van The Green Sprint, de cruciale rol van regeneratieve bedrijfspraktijken bij het creëren van veerkrachtige en duurzame landbouwsystemen. “Inclusieve trajecten kunnen alleen worden gerealiseerd door diversiteit: in de landbouw, in perspectieven, in leiderschapsstijlen en verhalen, in mensen, in landschappen, ecosystemen en alle levende wezens”, aldus Schillings.

Een langverwachte discussie over de ontbossingsverordening van de Europese Unie (EUDR) werpt licht op het decennialange werk van de particuliere sector dat een basis heeft gelegd voor wetgeving waarop kan worden voortgebouwd.

SPOD 2024 was het elfde evenement in Europa in zijn soort. Sinds de RSPO-formatie Twintig jaar geleden hebben vele andere vrijwillige initiatieven, waaronder een werkgroep voor palmoliesamenwerking op het gebied van ontbossingsvrije toeleveringsketens, traceerbaarheid tot plantageniveau en satellietmonitoring, de praktische elementen bepaald van wat de Europese Commissie met de EUDR wil bereiken.

Astrid Ladefoged, hoofd van de eenheid voor planetaire gemeenschappelijke goederen, universele waarden en milieuveiligheid bij DG Milieu van de Europese Commissie, erkende de bereidheid en inspanningen van de particuliere sector en zei: “We moeten blijven samenwerken met de koplopers en de rest aan zulke normen voldoen.” Sprekend over de resterende uitdagingen tot aan de implementatie, erkende ze dat er inspanningen zijn geleverd vanuit de particuliere sector om de traceerbaarheid te verbeteren en hoewel er nog veel moet worden gedaan, lijkt implementatie binnen de vastgestelde tijdlijn haalbaar.

Uit opmerkingen uit de particuliere sector blijkt echter dat er bezorgdheid bestaat over het risico dat belanghebbenden worden uitgesloten, zoals kleine boeren die in veel gevallen de juiste praktijken hebben aangenomen, maar vanwege administratieve belemmeringen minder goed in staat zijn om naleving aan te tonen. Ladefoged benadrukte: “Due diligence is geen oefening waarbij je punten op een lijst kunt afvinken.” Bedrijven kunnen hun eigen aanpak hebben om ervoor te zorgen dat ze bij een duurzame producent inkopen. De EUDR-richtlijnen die vóór de zomer van 2024 moeten worden gepubliceerd, moeten bedrijven helpen te weten wat ze moeten doen bij de implementatie.

Dit zou bijvoorbeeld het gebruik van vrijwillige certificeringsregelingen in hun risicobeoordelingsproces kunnen inhouden.

SPOD 2024 onderstreepte het belang van innovatieve vrijwillige maatregelen, zoals publiek-private initiatieven, certificerings- en inkoopbeleid, en wetgeving om effectief bij te dragen aan het stoppen van ontbossing, het verminderen van emissies en meer meetbare duurzaamheidseffecten. De dialoog legde de nadruk op inclusiviteit en benadrukte het belang van het respecteren van de behoeften en perspectieven van alle belanghebbenden, met name van gemarginaliseerde kleine boeren. De discussie benadrukte ook de noodzaak om vrijwillige initiatieven en wetgeving in evenwicht te brengen om betekenisvolle veranderingen te bewerkstelligen. Omdat later dit jaar wordt geanticipeerd op de EUDR-richtlijnen, bracht het evenement een constructieve dialoog met zich mee over de voortdurende samenwerking tussen de particuliere sector en regelgevende instanties die nog steeds nodig is om een ​​duurzame palmolie-industrie te verwezenlijken.

Over SPOD:

De Sustainable Palm Oil Dialogue (SPOD) Europe is een jaarlijks evenement dat leiders uit de sector, beleidsmakers, NGO's en andere belanghebbenden samenbrengt om duurzame praktijken in de palmoliesector te bespreken en te stimuleren. SPOD heeft tot doel samenwerking en innovatie te bevorderen om de ecologische en sociale verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen van palmolie te bevorderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatoren:

APAG – Sofia Ferreira Serafim, Manager bij [e-mail beveiligd]

FEDIOL – Nathalie Lecocq, directeur-generaal bij: [e-mail beveiligd]

IDH – Tran Quynh Chi, Regionaal Directeur Azië Landschap bij: [e-mail beveiligd]

RSPO – Kimasha Williams, communicatiemanager Europa bij: [e-mail beveiligd]

Krijgen Betrokken

Of u nu een individu of een organisatie bent, u kunt zich aansluiten bij het wereldwijde partnerschap om palmolie duurzaam te maken.

Als een individu

Neem een ​​standpunt in voor duurzame palmolie. Ontdek hoe u merken en bedrijven kunt beïnvloeden.

Meer over individuele actie

Als kleine boer

Ontdek hoe het gebruik van duurzame landbouwpraktijken via RSPO-certificering uw opbrengst kan verhogen en meer.

Meer over de impact van kleine boeren

Als organisatie

Verminder de negatieve sociale en milieueffecten door gecertificeerde duurzame palmolie te produceren en in te kopen.

Meer over organisatie-invloed

Als lid

Krijg snel toegang tot bronnen, nieuws en inhoud die voor u belangrijk is.

Meer over ledeninhoud