Ontwikkelingsproces

RSPO-normen en ondersteunend documentontwikkelingsproces

RSPO-standaarden en ondersteunende documenten worden ontwikkeld via een uitgebreid, op consensus gebaseerd en transparant proces. Dit omvat RSPO-leden met meerdere belanghebbenden die deelnemen binnen de relevante ondersteunende instanties, feedback van het grote publiek en bijdragen van geïnteresseerde belanghebbenden via een openbare raadpleging.

Het ontwikkelingsproces voor alle documenten is:

Referentievoorwaarden (ToR)

De ToR definieert de achtergrond, doelstelling, reikwijdte en verwachte output van het project/standaard; duidelijke sociale, ecologische en economische doelen die het project/de norm beoogt te bereiken; en een beoordeling van de risico's en hoe deze zullen worden beperkt. Dit document wordt gebruikt om het begrip en de verwachtingen van de respectievelijke werkgroepen/taskforces tijdens het ontwikkelingsproces te begeleiden en op elkaar af te stemmen. De taakomschrijving wordt opgesteld door een werkgroep/taskforce of een permanent comité, afhankelijk van het type document en de beschikbaarheid van bestaande relevante werkgroepen/taskforces.

 

Werkgroep / Task Force

RSPO's werkgroepen en taskforces zijn opgezet met als doel een gericht platform te creëren voor leden om complexe uitdagingen te bespreken en te werken aan het ontwikkelen van oplossingen. Als een participatieve rondetafel met meerdere belanghebbenden die werkt op basis van consensus, is het essentieel dat alle leden bijdragen aan het besluitvormingsproces. De groepen hebben in de eerste plaats de taak om standaarden/documenten te bespreken en te ontwikkelen met betrekking tot specifieke kwesties die zijn gemandateerd door de Standard Standing Committee (SSC) of RSPO Board of Governors (BoG). Ze zijn samengesteld uit een vertegenwoordiger van elk van de zeven ledengroepen van belanghebbenden en worden periodiek opgericht om een ​​specifieke kwestie te behandelen.

 

Werkprogramma / Plan

Het werkprogramma/plan wordt ontwikkeld door de gemandateerde werkgroep/taskforce. Het schetst het contactpunt en details voor de standaardontwikkelingsactiviteit, de reikwijdte van de standaard inclusief doelstellingen en rechtvaardiging, en voorgestelde tijdlijnen voor specifieke activiteiten binnen het standaardontwikkelingsproces. Dit werkprogramma/plan wordt minstens om de zes maanden geactualiseerd totdat de norm is goedgekeurd.

 

openbare raadpleging

Openbare raadplegingen spelen een sleutelrol om ervoor te zorgen dat belanghebbenden buiten de respectieve werkgroep/taskforce een platform krijgen om te beoordelen en feedback te geven tijdens de ontwikkeling van normen/documenten. Dit zorgt voor meer participatie, belangenafweging en transparantie van de specifieke standaard in ontwikkeling. De werkgroep/taskforce zal de feedback beoordelen en waar nodig de norm/het document in ontwikkeling herzien.

Openbare raadplegingen worden gehouden met de volgende frequentie en duur:

  • Nieuwe normen: Ten minste twee rondes van openbare raadpleging — eerst ten minste 60 dagen; tweede gedurende minimaal 30 dagen
  • Standaard herzieningen: Ten minste één openbare raadplegingsronde van ten minste 60 dagen
  • Informatieve documenten (facultatief): Ten minste één openbare raadplegingsronde van ten minste 30 dagen

Als er problemen zijn die blijven bestaan ​​na de openbare raadplegingsperiode, of als er onvoldoende feedback is verkregen, zullen aanvullende openbare raadplegingsrondes worden gehouden.

 

Pilot testen

Nieuwe of herziene standaarden moeten veldtesten ondergaan om de haalbaarheid en controleerbaarheid van de ontwikkelde standaard te beoordelen. Dit kan veldproeven, schijnaudits en impact- en risicobeoordelingen omvatten, indien van toepassing.

Pilottesten zijn verplicht voor nieuwe/herziene normen en optioneel voor informatieve ondersteunende documenten.

 

bekrachtiging

Alle RSPO-standaarden en ondersteunende documenten ontwikkeld door werkgroepen/taskforces worden beoordeeld door de RSPO Standard Standing Committee (SSC). Dit is om ervoor te zorgen dat aan alle vereiste activiteiten en vereisten zoals uiteengezet in het bovenstaande standaardontwikkelingsproces wordt voldaan. RSPO-normen vereisen goedkeuring door de BoG en stemmen door de RSPO General Assembly (GA). Ondersteunende documenten vereisen geen stemming door de AV en het goedkeuringsproces verschilt per type document.

Er zijn twee soorten bewijsstukken:

  • Informatief: Leiding geven over de implementatie van de RSPO-normen, zal worden goedgekeurd door de SSC
  • normatief: Ondersteuning van de implementatie van de RSPO-normen, kan alleen worden goedgekeurd door de Board of Governors (BoG)

Zodra een document is goedgekeurd, wordt het gepubliceerd in Nieuws & Evenementen en toegankelijk zijn in het gedeelte Normen hieronder Bronnen.

Voor normatieve documenten zal de RSPO webinars houden om geïnteresseerde partijen door het nieuwe document te loodsen. Ook dit zal op onze website worden gepubliceerd onder Evenementen.