Update over de voortgang van de normevaluatie van 2023

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) heeft haar uitgebreide en zeer consultatieve beoordeling van de huidige RSPO-principes en -criteria (P&C) van 2018, de RSPO Independent Smallholder (ISH)-standaard van 2019 en bijbehorende systeemdocumenten afgerond, en zal een technisch revisieproces starten om in 2024 herziene normen produceren. 

De Raad van Bestuur heeft de uitvoering van de technische herzieningen toevertrouwd aan het Secretariaat, in nauw overleg met alle belanghebbenden, onder voortdurende leiding van de Review Steering Group en het Standing Standards Committee. De Raad van Bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat het Secretariaat een geloofwaardig, relevant en impactvol standaard- en certificeringssysteem zal opleveren dat onder meer de blijvende relevantie van de organisatie zal garanderen in het licht van de veranderende verwachtingen van de regelgeving en de markt. Het secretariaat heeft de opdracht gekregen om de herziene reeks normen en het bijbehorende certificeringssysteem uiterlijk op de deadline voor indiening bij de 21e Algemene Vergadering in 2024 op te stellen.

In februari 2022 begon de RSPO, onder leiding van de P&C Review Task Force met de steun van de technische comités en externe facilitators, haar vijfjarige evaluatiecyclus van haar normen. Een belangrijke focus van de evaluatie lag op het verbeteren van de hoorbaarheid en implementeerbaarheid van de RSPO-normen in alle telerscategorieën. Bovendien was het proces erop gericht aanbevelingen te doen over welke elementen van de herziene P&C zouden moeten worden toegepast op RSPO-leden die geen teler zijn als onderdeel van hun Gedeelde verantwoordelijkheid om duurzame palmolie te promoten. 

De evaluatie van de RSPO-normen identificeerde verschillende gebieden voor potentiële verbetering waarvoor technische analyse en overleg nodig waren die buiten de reikwijdte van de Task Force vielen om de ontwikkeling van relevante en effectieve normen te garanderen die implementeerbaar en controleerbaar zijn.

De Stuurgroep heeft de volgende acties voorgesteld: die werden onderschreven door de Stuurgroep Standaarden en goedgekeurd door de Raad van Bestuur:

 • Het secretariaat zal de beoordeling afronden en beginnen met de herziening van de certificeringssysteemdocumenten voor de P&C- en ISH-standaard, parallel aan de herziening van de normen, en zal tevens eventuele begeleidende documenten ontwikkelen die nodig zijn om de normen aan te vullen.
 • Het secretariaat zal de bijbehorende normatieve richtlijnen en het certificeringssysteemdocument voor de P&C- en ISH-standaard zo snel mogelijk herzien in overeenstemming met de vereisten voor duidelijkheid, relevantie, implementeerbaarheid en controleerbaarheid, maar niet later dan de deadline voor indiening bij de algemene vergadering in 2024.
 • De ontwikkeling van de herziene normen en certificeringssysteemdocumenten zal worden gecoördineerd met de ontwikkeling van het nieuwe RSPO-certificerings-, handels- en traceerbaarheidssysteem (CTTS) om ervoor te zorgen dat het digitale systeem volledig is afgestemd op de herziene normen en certificeringsvereisten.

Het beoordelingsproces van de RSPO-normen is in overeenstemming met de mondiale vereniging voor duurzaamheidsnormen, de International Social and Environmental Accreditation and Labeling (ISEAL) Alliantie, waarin wordt aanbevolen dat een norm ten minste elke vijf jaar moet worden herzien om de relevantie en effectiviteit te behouden bij het behalen van de gestelde doelstellingen. Als uit de beoordeling blijkt dat er wijzigingen in de norm nodig zijn, wordt een herziening van de norm uitgevoerd volgens het proces dat is beschreven in de ISEAL Impacts and Standard-Setting Code.

Overzicht normenoverzicht

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) start zijn vijfjarige beoordelingscyclus van de 2018 RSPO-principes en -criteria (P&C) en de herziening van de 2019 RSPO onafhankelijke standaard voor kleine boeren. Ook zal de ontwikkeling van standaardeisen voor middelgrote telers en Scheme Smallholders worden verkend.

Naast het herzien van de standaard die van toepassing is op de productie van Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) en Certified Fresh Fruit Bunch (CFFB), heeft dit proces ook tot doel aanbevelingen te doen over welke elementen van de herziene P&C moeten worden toegepast op RSPO-leden die geen telers zijn, aangezien deel van hun Gedeelde verantwoordelijkheid om duurzame palmolie te promoten.

Het doel van dit proces is om de productiestandaard te herzien en te stroomlijnen om te zorgen voor blijvende relevantie en effectiviteit bij het aantonen dat palmolie geproduceerd en verkocht als RSPO Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) geloofwaardig en inclusief is.

Om de geloofwaardigheid van het RSPO-certificeringsschema te versterken, probeert dit beoordelingsproces de volgende belangrijke uitdagingen aan te pakken:

 • Zorgen voor de volledigheid en relevantie van RSPO-standaarden;
 • Bereiken van gewenste impact;
 • Verhelderen van interpretaties en onzekerheden;
 • Oplossen van ontoereikende capaciteiten en middelen in de assurance-systemen; en
 • RSPO-benaderingen afstemmen op andere duurzaamheidsinitiatieven.

Ontvangen publieke commentaren: herziene RSPO-principes en -criteria en RSPO onafhankelijke standaard voor kleine boeren

Het ontwerp van de herziene RSPO Principles & Criteria (P&C) en RSPO Independent Smallholder (ISH) Standaard heeft twee openbare consultatierondes doorlopen, die respectievelijk werden uitgevoerd van 1 november tot 31 december 2022 en van 1 tot 30 juni 2023.

Hieronder kunt u de ontvangen reacties op beide rondes van de openbare consultatie downloaden:

 1. Opmerkingen over de eerste ronde van de openbare raadpleging:
  RSPO-principes en -criteria (1e ronde)
  RSPO Onafhankelijke standaard voor kleine boeren (1e ronde)
 2. Opmerkingen tijdens de tweede ronde van de openbare raadpleging:
  RSPO-principes en -criteria (2e ronde)
  RSPO Onafhankelijke standaard voor kleine boeren (2e ronde)

Vergaderdata Standard Review Task Force (TF).

Meeting
Datum
Locatie
Venue
Bijeenkomst 1a
7 - 8 juli 2022
Virtueel
-
Ontmoeting 1b
9 - 11 Augustus 2022
Kuala Lumpur
Het Saujana-hotel
Ontmoeting 2
21 - 23 september 2022
Amsterdam
Novotel Amsterdam Schiphol Airporthotel
Ontmoeting 3
21 - 23 maart 2023
Jakarta
Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada, Jakarta
Ontmoeting 4
31 juli - 4 augustus 2023
Kuala Lumpur
Sheraton Imperial Kuala Lumpur-hotel

Waar vindt u meer informatie over de Standards Review

Het beoordelingsproces wordt geleid door de RSPO Standard Operating Procedure voor Standaardinstelling en beoordeling (2020), in lijn met De vereisten van de ISEAL Alliance en de ISEAL Standard-setting Code of Good Practices V6.

Bekijk de Terms of Reference (ToR) en beoordelingsproces voor volledige details goedgekeurd door de raad van bestuur van RSPO op 14 februari 2022.

Overheidsstructuur

Bestuursstructuur leden

De RSPO Standard Standing Committee (SSC) zal toezicht houden op het gehele proces, waarbij een stuurgroep, bestaande uit de CEO van het RSPO-secretariaat en de medevoorzitters van de RSPO Standards, Assurance, Market Development en Smallholder Standing Committee, zal zorgen voor een gecoördineerde, alomvattende en gezamenlijke aanpak van de herziening, en zal besluiten nemen in het geval dat er op TF-niveau geen consensus kan worden bereikt.

Stuurgroep
Kom meer te weten
Task Force
Kom meer te weten
Technische Commissie: Kleine Boer
Kom meer te weten
Technische Commissie: Mensen
Kom meer te weten
Technische Commissie: Planeet
Kom meer te weten

RSPO-SECRETARIAAT LEIDT

Secretariaat
Rol
E-mail
Javin Tan
Task Force (TF) coördinator
Leena Gosh
Coördinator Technische Commissie (TC) (Mensen)
Francisco Naranjo
Coördinator Technische Commissie (TC) (Smallholder)
Imam Marzuq
Coördinator Technische Commissie (TC) (Planet)

Normen

Principes en criteria 2018 (P&C)

Bekijk

2019 RSPO Independent Smallholder (ISH)-norm

Bekijk

Weitere Informationen

Titel
Bestandstype
Taal
Gewijzigd
pdf
Juli 07 2022
pdf
Maart 13 2022