RSPO-lid zijn

Wanneer u vrijwillig lid wordt van de RSPO, sluit u zich aan bij een mondiaal partnerschap dat samenwerkt om oplossingen te zoeken voor ecologische en sociale uitdagingen in de palmolie-industrie.

Wanneer we collectief duurzame palmolie produceren en gebruiken, hebben we een positieve impact op onze planeet door kwetsbare ecosystemen, natuurlijke habitats en biodiversiteit te beschermen. We zorgen er ook voor dat de rechten van lokale gemeenschappen en werknemers in oliepalmproducerende landen worden gerespecteerd en gehandhaafd. RSPO en haar leden werken samen met kleine boeren over de hele wereld om verbeterde opbrengsten te ontsluiten door middel van duurzame landbouwpraktijken, wat leidt tot betere bestaansmiddelen en gemeenschapsontwikkeling.

Uw RSPO-lidmaatschap is een weerspiegeling van een toewijding aan onze planeet, mensen en welvaart. Aangezien RSPO een internationaal erkende certificeringsstandaard is voor duurzame palmolie, laat u uw klanten zien dat u duurzame palmolie produceert, inkoopt en/of gebruikt in uw producten. Als RSPO-lid kunt u helpen bij het vormgeven van belangrijke beleidslijnen en beslissingen op het gebied van duurzaamheid in de branche. Bovendien wijst onderzoek uit dat de overstap naar de productie van duurzame palmolie een aanzienlijk economisch rendement op uw investering kan opleveren.

U zult inspraak hebben in de ontwikkeling van de RSPO-standaarden, u kunt zitting hebben in de RSPO-raad van bestuur, stuurcomités, werkgroepen en taakgroepen, en u kunt stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van RSPO-leden.

Word vandaag nog RSPO-lid!

Voordelen van lidmaatschap