Gewoon lidmaatschap is voor organisaties in de toeleveringsketen van palmolie, banken of investeerders en niet-gouvernementele organisaties.

Deze categorie bestaat uit zeven sectoren:

 • Oliepalmkwekers
 • Palmolieverwerkers en/of handelaren
 • Fabrikanten van consumptiegoederen
 • Retailers
 • Banken en investeerders
 • Milieu- of natuurbeschermingsorganisaties
 • Sociale of ontwikkelingsorganisaties

Oliepalmkwekers

Entiteiten die oliepalmontwikkelingen bezitten en/of beheren.

vergoedingen

 • Oliepalmtelers: EUR 2000
 • Groepsmanager kleine boeren (>1999 hectare): EUR 2000
 • Groepsmanager kleine boeren (1000 – 1999 hectare): 1000 EUR
 • Groepsmanager kleine boeren (<1000 hectare): EUR 250
 • Kleine teler (50 – 500 hectare): € 500,-

Benodigde documenten (oliepalmteler, kleine teler)

 • Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten)
 • Openbaarmaking van plannen om de nieuwste RSPO-principes en -criteria te implementeren
 • Rapportagesjabloon voor openbaarmaking van gebieden die sinds november 2005 zijn vrijgemaakt zonder voorafgaande beoordeling van de hoge beschermingswaarde (HCV).
 • Landgoedlocatie- en concessiekaarten in Shapefile-indeling (.shp) met polygoongeometriedimensie (inclusief eventuele dochteronderneming)

Aanvullende vereiste informatie/documenten:

 • Laatste jaarverslag of aandeelhoudersdocumenten voor opname van dochteronderneming in groepslidmaatschap
 • Bedrijfs- en eigendomsstructuur
 • Openbaarmaking van bestaande veldpraktijken en beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/duurzaamheidsbeleid
 • Aanvullende informatie zoals wettelijk braakgelegd gebied (bijv. Oever, heuvelhelling, diep veen, enz.) en nederzettingen binnen hun concessie (indien van toepassing)

Vereiste documenten (groepsmanager kleine boeren)

 • Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten)
 • Rapportagesjabloon voor openbaarmaking van gebieden die zijn vrijgemaakt zonder voorafgaande beoordeling van de hoge beschermingswaarde (HCV) sinds november 2005 (kleine boeren)
 • Duidelijk bewijs dat leden van de groep kleine boeren ermee hebben ingestemd om de aanvrager aan te stellen om op te treden als hun groepsmanager (bijv. officiële notulen van de vergadering)
 • Een verklaring van de groepsmanager om te verklaren dat zij de groep kleine boeren integer zullen vertegenwoordigen en zich zullen committeren aan de RSPO-normen.
 • Een lijst van alle leden van de groep kleine boeren met hun individuele landgegevens (grootte van het land en kadasternummer). Deze lijst moet worden ondertekend door de aangestelde groepsmanager.
 • Twee namen (bedrijf of persoon) als referentie voor due diligence-doeleinden.

Palmolieverwerkers en/of handelaren

Entiteiten die betrokken zijn bij het verwerken, produceren, inkopen en/of verkopen van palmolie en/of palmolieproducten inclusief distributeurs of groothandelaren.

Tarief

Palmolieverwerkers en/of handelaren: EUR 2000

Documenten vereist

 • Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten)

Aanvullende informatie/documenten vereist:

 • Laatste jaarverslag of aandeelhoudersdocumenten voor opname van dochteronderneming in groepslidmaatschap
 • Bedrijfs- en eigendomsstructuur
 • Openbaarmaking van bestaande veldpraktijken en beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/duurzaamheidsbeleid

Fabrikanten van consumptiegoederen

Entiteiten die oliepalmproducten gebruiken bij de productie van goederen die zijn ontworpen en bedoeld voor consumptie of eindgebruik zonder dat verdere herverpakking of verwerking nodig is.

Tarief

Fabrikanten van consumptiegoederen: EUR 2000

Documenten vereist

 • Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten)

Aanvullende informatie/documenten vereist:

 • Laatste jaarverslag of aandeelhoudersdocumenten voor opname van dochteronderneming in groepslidmaatschap
 • Bedrijfs- en eigendomsstructuur
 • Openbaarmaking van bestaande veldpraktijken en beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/duurzaamheidsbeleid

Retailers

Entiteiten die producten kopen van een fabrikant of groothandel, of eigen labelproducten produceren en de producten rechtstreeks aan consumenten of eindgebruikers verkopen.

Tarief

Winkeliers: EUR 2000

Documenten vereist

 • Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten)

Aanvullende informatie/documenten vereist:

 • Laatste jaarverslag of aandeelhoudersdocumenten voor opname van dochteronderneming in groepslidmaatschap
 • Bedrijfs- en eigendomsstructuur
 • Openbaarmaking van bestaande veldpraktijken en beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/duurzaamheidsbeleid

Banken en investeerders

Erkende banken en investeerders die financiële diensten verlenen, waaronder commercieel/retailbankieren en investeringsbankieren.

Tarief

 • Banken en investeerders: EUR 2000

Documenten vereist

 • Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten)

Aanvullende informatie/documenten vereist:

 • Laatste jaarverslag of aandeelhoudersdocumenten voor opname van dochteronderneming in groepslidmaatschap
 • Bedrijfs- en eigendomsstructuur
 • Openbaarmaking van bestaande veldpraktijken en beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/duurzaamheidsbeleid

Milieu- of natuurbeschermingsorganisaties

Non-profit organisaties die onafhankelijk zijn van overheidsorganisaties met doelstellingen op het gebied van milieubescherming en verbetering van de gezondheid van het milieu.

Tarief

 • Niet-gouvernementele organisaties (NGO's) op het gebied van milieu- of natuurbehoud: 2000 EUR
 • Verlaging van vergoedingen (op basis van jaarlijkse werkingsbegroting):
Jaarlijks werkingsbudget (miljoen EUR)
Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (EUR)
250
15-30
500
30-150
1000
> 150
2000

 

Documenten vereist

Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten)

Aanvullende informatie/documenten vereist:

 • Laatste jaarverslag of aandeelhoudersdocumenten voor opname van dochteronderneming in groepslidmaatschap
 • Bedrijfs- en eigendomsstructuur
 • Openbaarmaking van bestaande veldpraktijken en beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/duurzaamheidsbeleid

Sociale of ontwikkelingsorganisaties

Non-profitorganisaties die onafhankelijk zijn van overheidsorganisaties die zich richten op gebieden als sociale rechtvaardigheid, mensen- en arbeidsrechten, armoedebestrijding en sociale ontwikkeling.

Tarief

 • Sociale of ontwikkelingsgerichte niet-gouvernementele organisaties (NGO's): 2000 EUR
 • Verlaging van vergoedingen (op basis van jaarlijkse werkingsbegroting):
Jaarlijks werkingsbudget (miljoen EUR)
Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (EUR)
250
15-30
500
30-150
1000
> 150
2000

 

Documenten vereist

 • Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten)

Aanvullende informatie/documenten vereist:

 • Laatste jaarverslag of aandeelhoudersdocumenten voor opname van dochteronderneming in groepslidmaatschap
 • Bedrijfs- en eigendomsstructuur
 • Openbaarmaking van bestaande veldpraktijken en beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)/duurzaamheidsbeleid

GROEPSLIDMAATSCHAP

Als een organisatie een moederbedrijf en/of dochterondernemingen heeft die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met de toeleveringsketen van palmolie, moet het moederbedrijf lidmaatschap aanvragen bij de RSPO en alle bedrijven binnen zijn groep vertegenwoordigen.

Dochteronderneming betekent een Entiteit waarvan de Moedermaatschappij:

 • Houdt (als juridisch eigenaar of als begunstigde) meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal van die Entiteit (exclusief enig deel daarvan dat uit preferente aandelen bestaat);
 • Controle heeft over meer dan de helft van het stemrecht van die Entiteit; of
 • Controleert de samenstelling van de raad van bestuur van die Entiteit.

Het moederbedrijf is verantwoordelijk voor het aangeven van alle dochterondernemingen die betrokken zijn bij de toeleveringsketen van palmolie. Dit zorgt ervoor dat:

 • De verantwoordelijkheid voor naleving van RSPO-normen, processen of rapportage is gericht aan het moederbedrijf;
 • Door dochterondernemingen aan te geven, zorgt het voor effectieve naleving van de RSPO-vereisten op alle holdings van het bedrijf; en
 • Het zorgt er ook voor dat alle certificeringen en licenties correct worden afgegeven aan bedrijven onder het lidmaatschap van het moederbedrijf.

Hoewel het groepslidmaatschap zich uitstrekt tot de beursgenoteerde dochterondernemingen van een bedrijf, moeten certificering en licenties apart worden aangevraagd.