Gelieerde leden zijn alle personen of organisaties die indirect betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de toeleveringsketen van palmolie.

Individueel

Tarief

  • Aangesloten lid: EUR 250

Documenten vereist

  • Bewijs van individuele identiteit (bijv. identiteitskaart, paspoort of andere soortgelijke documenten)

Verenigingen / Organisaties

Tarief

  • Aangesloten lid: EUR 250

Documenten vereist

  • Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten)

Groepslidmaatschap

Als een organisatie een moederbedrijf en/of dochterondernemingen heeft die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met de toeleveringsketen van palmolie, moet het moederbedrijf lidmaatschap aanvragen bij de RSPO en alle bedrijven binnen zijn groep vertegenwoordigen.

Dochteronderneming betekent een Entiteit waarvan de Moedermaatschappij:

  • Houdt (als juridisch eigenaar of als begunstigde) meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal van die Entiteit (exclusief enig deel daarvan dat uit preferente aandelen bestaat);
  • Controle heeft over meer dan de helft van het stemrecht van die Entiteit; of
  • Controleert de samenstelling van de raad van bestuur van die Entiteit.

Het moederbedrijf is verantwoordelijk voor het aangeven van alle dochterondernemingen die betrokken zijn bij de toeleveringsketen van palmolie. Dit zorgt ervoor dat:

  • De verantwoordelijkheid voor naleving van RSPO-normen, processen of rapportage is gericht aan het moederbedrijf;
  • Door dochterondernemingen aan te geven, zorgt het voor effectieve naleving van de RSPO-vereisten op alle holdings van het bedrijf; en
  • Het zorgt er ook voor dat alle certificeringen en licenties correct worden afgegeven aan bedrijven onder het lidmaatschap van het moederbedrijf.

Hoewel het groepslidmaatschap zich uitstrekt tot de beursgenoteerde dochterondernemingen van een bedrijf, moeten certificering en licenties apart worden aangevraagd.