Jaarlijkse communicatie over de voortgang

De Annual Communication of Progress (ACOP) zijn rapporten die door RSPO-leden worden ingediend om hun voortgang op weg naar 100% RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie te meten. Deze rapporten zijn verplicht voor gewone en aangesloten leden en worden elk jaar ingediend.

ACOP stelt RSPO niet alleen in staat om de individuele voortgang van een lid publiekelijk te beoordelen, maar ook om problemen en trends die door data-analyse naar voren komen te identificeren en erop te reageren. Het ACOP-proces stelt ook elke stakeholdergroep in staat om een ​​beter begrip te krijgen van hun onderscheidende rol binnen de RSPO.

ACOP-analysedashboard

Lid ACOP-rapporten

Blader door alle leden of gebruik onderstaande filters.

Disclaimer

De Annual Communication of Progress (ACOP) is een mechanisme voor zelfrapportage dat wordt uitgevoerd door individuele RSPO-lidbedrijven. Het is bedoeld als een openbare verklaring van de vooruitgang en toewijding van een lid om de visie van RSPO te helpen verwezenlijken om van duurzame palmolie de norm te maken. Gegevens in ACOP-rapporten mogen alleen worden gebruikt om de voortgang en toewijding op individueel lidniveau te beoordelen. Vanwege de complexiteit van de rapportage (bijv. leden met geïntegreerde activiteiten die rapporteren over meerdere ACOP-categorieën, consistentie in de conversie van palmoliederivaten/-fracties naar CSPO- of CSPKO-equivalenten, enz.), mogen volumegegevens in ACOP niet worden samengevoegd per lidmaatschapscategorie of tussen categorieën. Het RSPO-secretariaat voert een diepgaande analyse uit van onbewerkte ACOP-gegevens, met aanvullende informatie uit beschikbare RSPO-geauditeerde/toeleveringsketengegevens, om een ​​indicatief beeld van de toeleveringsketen met een hogere mate van nauwkeurigheid vast te stellen, en wordt gepubliceerd in de ACOP Digest.

Omdat ACOP een zelfrapportagemechanisme is, valt de nauwkeurigheid van de gegevens uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het rapporterende lid. ACOP-rapporten worden bij indiening geacht waarheidsgetrouw en volledig te zijn. Het RSPO-secretariaat verifieert elk ingediend rapport zo goed als het kan om de nauwkeurigheid te vergroten. Verduidelijkingen over de gegevens die in het ACOP-rapport van een lid worden gepubliceerd, moeten aan het individuele lid worden gericht of kunnen worden gefaciliteerd via de RSPO-secretariaat.