RSPO-lid zijn

RSPO-leden vertegenwoordigen alle stadia van de toeleveringsketen van palmolie in 's werelds grootste oliepalmproducerende landen en regio's. RSPO-leden sturen het RSPO-beleid en belangrijke beslissingen om onze gedeelde visie te helpen realiseren om markten te transformeren om van duurzame palmolie de norm te maken.

Organisaties die behoren tot een van de zeven stakeholdergroepen kunnen lid worden van de RSPO. Deze omvatten palmolieproducenten, verwerkers en/of handelaren in palmolie, fabrikanten van consumptiegoederen, detailhandelaren, banken/investeerders, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) op het gebied van milieu/natuurbehoud en sociale/ontwikkelings-ngo's.

RSPO-leden onderschrijven de missie en principes van de organisatie, waaronder:

  • Toewijding aan transparantie;
  • Milieuverantwoordelijkheid en behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit;
  • Verantwoorde afweging van werknemers, kleine boeren en andere individuen en gemeenschappen die worden beïnvloed door telers en fabrieken; en
  • Verantwoorde ontwikkeling van nieuwe aanplant.

Deze principes zijn verankerd in het Shared Responsibility-raamwerk – een reeks verantwoordelijkheden die door RSPO-leden worden omarmd om RSPO's visie van duurzame markttransformatie te bereiken.

Langs deze lijn houden RSPO-leden zich aan de RSPO-gedragscode die vereist dat alle leden proactief werken aan de productie en promotie van duurzame palmolie. Overtreding van de Gedragscode kan uiteindelijk leiden tot opzegging van het lidmaatschap.

Moet ik RSPO-lid zijn om duurzame palmolie te gebruiken?

U hoeft geen RSPO-lid te zijn om RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie (CSPO) in te kopen. Alleen RSPO-leden mogen de productie en/of het gebruik van RSPO CSPO claimen.

Wil een bedrijf beweren dat het RSPO CSPO gebruikt of inkoopt, dan moeten alle actoren in de toeleveringsketen (producenten, raffinaderijen, verwerkers, handelaren, distributeurs en fabrikanten) RSPO-leden en RSPO-gecertificeerd zijn. Dit is nodig om de stroom van duurzame palmolie in de hele toeleveringsketen te kunnen volgen. Sommige bedrijven, zoals detailhandelaren, handelaren en distributeurs die geen palmolie en bijproducten produceren, mengen, verpakken, opnieuw labelen of herverpakken, zijn vrijgesteld van certificering.

RSPO moedigt alle partijen in de toeleveringsketen van palmolie aan om lid te worden. Dit stelt alle organisaties die betrokken zijn bij de productie, inkoop en het gebruik van RSPO CSPO in staat om publiekelijk te communiceren over hun inzet en de hele industrie te laten zien dat duurzame palmolie de enige weg vooruit is.

RSPO-lid worden en RSPO-gecertificeerd zijn. Wat is het verschil?

RSPO-lid worden toont een positieve inzet en inspanning voor het promoten en ondersteunen van duurzame palmolie. RSPO-lid worden is slechts de eerste stap. Er is een aanzienlijk verschil tussen een RSPO-lid zijn en een RSPO-gecertificeerd lid zijn.

Een RSPO-gecertificeerd lid betekent dat het bedrijf een certificeringsaudit heeft ondergaan op naleving van de RSPO-normen en openbare beweringen kan doen over de productie en/of het gebruik van CSPO. Deze standaarden omvatten RSPO Principles and Criteria 2018 (P&C), 2020 RSPO Supply Chain Certification Standard of 2019 RSPO Independent Smallholder (ISH) Standard.

Fotocredit: RSPO/PT. BGA