VOORZIEN FINANCIELE ASSISTENTIE

Het RSPO Smallholder Support Fund (RSSF) biedt financiële steun aan kleine oliepalmboeren om hun levensonderhoud te helpen verbeteren door middel van duurzame landbouwpraktijken.

Met deze steun wil RSPO kleine boeren helpen hun opbrengsten te verhogen en obstakels weg te nemen om internationale markten te bereiken. De doelstelling van het fonds voor kleine boeren is het verminderen van de negatieve effecten van oliepalmteelt op ecosystemen en het verbeteren van het levensonderhoud, door een ruimte te creëren waar palmolie, lokale gemeenschappen en het milieu in harmonie naast elkaar kunnen bestaan.

Lees in de onderstaande video meer over hoe de RSSF werkt, welke groepen kleine boeren zich kunnen aanmelden en welke activiteiten kunnen worden gefinancierd.

Overzicht van hoe RSSF werkt

Wie kan de RSSF aanvragen?

  • Een onafhankelijke groep kleine boeren in de oliepalmsector die financiële hulp zoekt
  • Groepen of organisaties die bewezen ervaring hebben met het werken met kleine boeren
  • Een rechtspersoon 
  • Groepen of organisaties met voldoende ervaring in het werken met kleine boeren die een aanvraag indienen namens een groep kleine boeren, met de duidelijke bedoeling hen te ondersteunen
  • Organisaties die de productie van duurzame palmolie willen ondersteunen en promoten

Waar kan de RSSF voor worden gebruikt?

Certificatieproject

Activiteiten die kleine boeren voorbereiden op certificering, zoals het betalen voor training in Better Management Practices (BMP's), het initiëren van een documentatiesysteem of het versterken van het interne controlesysteem (ICS) van de organisatie.

 

levensonderhoud project

Capaciteitsontwikkeling voor kleine boerengroepen die verbetering van het levensonderhoud op groepsniveau bevorderen. Dit omvat het ondersteunen van groepsvorming of groepsversterking, zoals het opzetten van coöperaties en systemen om de groepen te beheren [bijv. Intern controlesysteem (ICS)/Intern beheersysteem (IMS)], implementatie van trainingen voor beste managementpraktijken (BMP's) inclusief goede landbouwpraktijken (GAP), sociale, milieupraktijken, het ontwikkelen en/of verbeteren van zakelijke vaardigheden.

 

Eenmalig beoordelingsproject

Specifieke beoordelingen die vereist zijn voor RSPO-certificering, zoals een volledige beoordeling van High Conservation Value (HCV) High Carbon Stock (HCS) en gerelateerde faciliteringskosten, evenals een beoordeling voor certificeringsgereedheid, zoals Gap Assessment.

 

Eenmalige auditkosten

100% van de auditkosten van alle potentiële certificeringsprocessen van onafhankelijke groepen kleine boeren, met de mogelijkheid om één toezichtsaudit op te nemen voor elke aanvrager. De financiering is exclusief Pre-Audit Assessment.

RSSF door de nummers

Dit zijn de regio's waar de RSSF haar onafhankelijke begunstigden van kleine boeren sinds 2014 rechtstreeks ondersteunt.

* Gegevens per februari 2020

Regio
Geen van de individuele SH profiteerde
Collectieve totale bedrijfsomvang (ha)

Afrika en India

13381

26678

Latijns Amerika

1797

28880

Maleisië

743

4222

Indonesië

10880

19067

Thailand

2072

11737

Fotocredit: RSPO/PT. BGA