RSPO Hotspot-hub

De RSPO Hotspot Hub is ontworpen om meer transparantie en verantwoordingsplicht te bieden om de problemen van bosbranden, open vuur en het gebruik van vuur voor ongediertebestrijding aan te pakken. Dit is in lijn met indicatoren 7.1.3, 7.3.3 en 7.11.2 van de RSPO Principles & Criteria 2018 en criteria 4.4 en 4.6 van de RSPO Independent Smallholder (ISH) Standard 2019.

Dit interactieve digitale platform biedt informatie over geverifieerde hotspots en potentiële branden binnen RSPO-gecertificeerde en niet-gecertificeerde concessies, en belicht de acties die door leden zijn ondernomen om de situatie te verhelpen.

De Hotspot Hub bevat incidentrapporten die zijn verzameld via het RSPO Firewatch System - een dagelijks monitoringprogramma voor hotspots, met gedetailleerde informatie over de acties die RSPO-leden op het terrein hebben ondernomen om branden te onderzoeken en te blussen.

 

Disclaimer

  • De RSPO Hotspot Hub toont hotspotgegevens die zijn verzameld van het Fire Information for Resource Management System (FIRMS)-platform gepubliceerd door NASA, dat is gefilterd om valse alarmen te voorkomen.
  • Een hotspot is een indicator van een mogelijke brand op een bepaalde locatie op de grond.
  • Een aanhoudende brand wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van brand gedurende vier opeenvolgende dagen binnen een bepaald concessiegebied, met gevolgen voor meer dan 50 hectare land.
  • De nauwkeurigheid van een hotspotpunt ligt binnen een straal van 1 km.
  • Met andere soorten landgebruik wordt bedoeld bebouwd gebied, moerasbos, woongebied, overige landbouw of struikgewas.
  • Het laden van de hotspot-gegevens duurt ongeveer vijf tot tien seconden vanwege de grote hoeveelheid gegevens.
CTA's