De onafhankelijke trackers voor kleine boeren en telers

Deze lijst is bedoeld om beheereenheden te tonen die potentiële aansprakelijkheden hebben en de stadia van de RaCP die ze momenteel doormaken. De informatie voor de verschillende managementeenheden wordt geaggregeerd naar hun respectieve groepslidmaatschap.

RaCP-dashboard

Bij RSPO erkennen we het belang van continue verbetering en de collectieve verantwoordelijkheid om positieve veranderingen binnen de palmolie-industrie te stimuleren. We zijn verheugd aan te kondigen dat de Assurance Standing Committees hun goedkeuring hebben gegeven aan de prominente weergave van het RaCP-dashboard op de RSPO-website. Deze tool is ontworpen om driemaandelijkse informatie te verstrekken aan onze gewaardeerde leden over de voortdurende verbeteringen van de RaCP-operatie door onze toegewijde Integriteitseenheid, wat uiteindelijk bijdraagt ​​aan een duurzamere en maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketen.