BKG-calculator

De PalmGHG-calculator is gemaakt door de RSPO om oliepalmtelers in staat te stellen hun netto-uitstoot van broeikasgassen (GHG) te schatten en te monitoren en hen in staat te stellen probleemgebieden in hun productieketen gemakkelijk te identificeren en te verminderen.

Met de PalmGHG-calculator kunnen oliepalmtelers hun eigen benchmarks opstellen. Ze kunnen deze vervolgens analyseren aan de hand van de jaarlijkse trend van de gekwantificeerde uitstoot van broeikasgassen om de hoeveelheid te verminderen en duurzamere praktijken toe te passen op basis van de bronnen van hun uitstoot van broeikasgassen die ze hebben geïdentificeerd.

De PalmGHG Calculator is ontworpen volgens de aanpak van Levenscyclusanalyse (LCA). Deze benadering is in overeenstemming met de internationale LCA-normen; ISO 14040 en 14044 en is wereldwijd geaccepteerd. Aangezien LCA-normen een gestandaardiseerd wereldwijd raamwerk bieden voor het evalueren van de milieu-implicaties van een toeleveringsketen, bieden aanbevelingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) specifieke algoritmen en emissiecoëfficiënten voor het berekenen van de BKG-balans.

Toegang krijgen

Als u een RSPO-lid bent, stuur dan een e-mail naar ons GHG-team om toegang te krijgen tot de PalmGHG Calculator-applicatie.