Wat is gedeelde verantwoordelijkheid?

Gedeelde verantwoordelijkheid (SR) is de reeks verantwoordelijkheden die door RSPO-leden zijn aangenomen om de visie van RSPO te verwezenlijken. “een mondiaal partnerschap om palmolie duurzaam te maken.”

Het veranderingsproces bij RSPO wordt gekenmerkt door een progressie van “Mobilise, Act and Transform”. Dit is de ruggengraat van de RSPO-roadmap, de Theorie van verandering (ToC), en wordt ondersteund door het concept van gedeelde verantwoordelijkheid (SR) en verantwoordelijkheid voor resultaten.

Waarom is gedeelde verantwoordelijkheid nodig?

Milieu- en sociale kwesties in de toeleveringsketen van palmolie zijn systemische problemen die niet kunnen worden opgelost door één belanghebbende in de waardeketen. Het vereist samenwerking en inzet van alle betrokkenen.

RSPO-gecertificeerd aanbod van duurzame palmolie blijft ongeveer 19% van de wereldwijde volumes. Het stimuleren van de vraag en het verhogen van de productie van duurzame palmolie om het de norm te maken, vereist dat elk lid van RSPO, inclusief actoren in de toeleveringsketen, investeerders en ngo's, een rol speelt.

  • Leden van telers dragen hun steentje bij door de RSPO-principes en -criteria (P&C) te implementeren.
  • Gewone leden die geen telers zijn, dragen hun steentje bij door vereisten voor gedeelde verantwoordelijkheid te implementeren en RSPO Supply Chain-gecertificeerd te worden (indien van toepassing).

Tot welke verantwoordelijkheden verplichten RSPO-leden zich onder gedeelde verantwoordelijkheid?

Gewone, niet-groeiende RSPO-leden zijn onderworpen aan de vereisten voor gedeelde verantwoordelijkheid. Alle leden delen duurzaamheidseisen die voor alle groepen belanghebbenden hetzelfde zijn: palmolieverwerkers en -handelaren, producenten van consumptiegoederen, retailers, banken en investeerders, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) op het gebied van milieu of natuurbehoud en sociale of ontwikkelings-NGO's. Specifieke vereisten kunnen variëren van de ene ledencategorie tot de andere, en weerspiegelen de unieke rol van verschillende ledencategorieën om duurzame palmolie de norm te maken.

Overzicht van vereisten voor gedeelde verantwoordelijkheid

Er zijn 29 vereisten die verschillende thematische gebieden bestrijken en een samenvatting van de vereisten vindt u hieronder.

De SR-eisen zijn te vinden in bijlage 1 van de ‘Vereisten en implementatie van RSPO gedeelde verantwoordelijkheid' document goedgekeurd door de RSPO Raad van Bestuur (BoG) op 31 oktober 2019.

De scorekaart voor gedeelde verantwoordelijkheid

Door de MVO-vereisten te implementeren, tonen leden leiderschap op het gebied van duurzaamheid in elk van hun sectoren. De Shared Responsibility Scorecard laat zien waar organisaties zich bevinden op hun duurzaamheidsreis op basis van RSPO's Shared Responsibility (SR)-raamwerk.

Overzicht SR-vereisten – Beleid en plannen

Transparantie en legaliteit
Social
Mileu
resourcing
Openbaar beschikbare en transparante informatie
Beleid [mensenrechten, vrije voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC), geen discriminatie, arbeidsrechten, vrijheid van vereniging, geen dwang, mensenhandel of kinderarbeid, geen intimidatie, gezondheid en veiligheid]
Afval-, water- en energiebeheerplannen
Volumes: jaarlijkse opnamedoelstellingen
Beleid (ethisch gedrag)
Klachten- en klachtenmechanisme
BKG-emissiebeleid en monitoringplan
Duurzaam palmoliebeleid
Wettelijke naleving (inclusief externe contractanten)
Inclusie van kleine boeren
Service en ondersteuning voor RSPO
Rapportage en monitoring van gedeelde verantwoordelijkheid en duurzaamheidsprestaties
resourcing
Claims en labels
Voorlichtings- en voorlichtingsactiviteiten

Opname en middelen

Verwerkers & Handelaren
CGM's en detailhandelaren
CSPO
CSPKO
CSPO
CSPKO
Jaar 1 (2020)
2%
-
15%
-
Jaar 2 (2021)
2%
-
12%
7%
Jaar 3 (2022)
2%
-
12%
-
Jaar 4 (2023)
2%
-
12%
-

Hoe kan ik als RSPO-lid mijn toewijding aan gedeelde verantwoordelijkheid handhaven?

Ontwikkelen

Als u een downstream RSPO-lid bent, ontwikkelt u beleid en plannen en uploadt u deze naar de MijnRSPO portaal. Bekijk onze gidsen hier.

Bent u lid en heeft u geen polis? E-mail onze Gedeeld verantwoordelijkheidsteam en we helpen je op weg.

Rapport

Rapporteer uw prestaties op het gebied van gedeelde verantwoordelijkheid tijdens de jaarlijkse voortgangscommunicatie (ACOP) en upload bewijsmateriaal in de MijnRSPO portaal. Bekijk richtlijnen voor het bijwerken van uw MyRSPO-profiel hier.

Vragen

Als u een gebruiker van palmolie bent, vraag dan uw leveranciers om RSPO-gecertificeerde duurzame materialen. Indien niet beschikbaar, koop dan RSPO-credits, bij voorkeur van kleine boeren, om de volumes te dekken.

Leer hoe u RSPO-tegoeden en onafhankelijke kleine tegoeden kunt kopen hier.

Betrekken

Moedig uw collega's, klanten, leveranciers en investeerders aan om een ​​gecertificeerd lid van de RSPO te worden en een beleid voor duurzame bevoorrading aan te nemen.

Leer hoe u een RSPO-lid kunt worden hier.

Wilt u meer weten? Bekijk onze veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar ons Gedeeld verantwoordelijkheidsteam.