RSPO-toeleveringsketens

Palmolie of door de RSPO gecertificeerde palmoliederivaten kunnen worden verkregen via vier verschillende toeleveringsketenmodellen: Identity Preserved, Segregated, Mass Balance en RSPO Credits / Book and Claim.

Elk van deze modellen heeft zijn eigen voordelen, vereisten en vooraf goedgekeurde consumentenclaims. De vier modellen spelen verschillende maar even belangrijke rollen bij het bereiken van de RSPO-visie om de markt te transformeren om van duurzame palmolie de norm te maken. Organisaties die hun verantwoordelijkheid willen nemen op het gebied van duurzaam inkopen, wordt geadviseerd om vandaag nog te starten met inkopen via één van deze modellen.

 

Identiteit behouden

RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie van een enkele identificeerbare gecertificeerde bron die in de hele toeleveringsketen gescheiden wordt gehouden van gewone palmolie.

gescheiden

RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie uit verschillende gecertificeerde bronnen die in de hele toeleveringsketen gescheiden wordt gehouden van gewone palmolie.

Massabalans

RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie van gecertificeerde bronnen die in de hele toeleveringsketen wordt gemengd met gewone palmolie.

RSPO-credits / boeken en claimen

Fabrikanten en detailhandelaren kunnen RSPO-credits en RSPO-credits voor onafhankelijke kleine boeren kopen van RSPO-gecertificeerde telers, brekers en onafhankelijke kleine boeren. Door RSPO-credits te kopen, stimuleren kopers de productie van gecertificeerde duurzame palmolie. Om telers economische prikkels te blijven bieden, hebben we de flexibiliteit van de toeleveringsketen van Mass Balance nodig om telers meer toegang te geven tot internationale markten.