RSPO-certificering

Een wereldwijd certificeringssysteem voor gecertificeerde duurzame palmolie.

RSPO-certificering verzekert personen dat RSPO-leden die RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie (CSPO) produceren of fysiek hanteren, RSPO-certificering hebben verkregen. Het omvat de zekerheid dat het lid zich heeft gecommitteerd aan en voldoet aan de duurzaamheidseisen, en aanspraak kan maken op zijn certificeringsstatus en dit kan communiceren in de hele toeleveringsketen.

Hoe RSPO-certificering werkt

Om RSPO-gecertificeerd te worden, moeten organisaties aantonen dat ze voldoen aan de toepasselijke RSPO-normen. Ze moeten een grondig en doorlopend verificatieproces doorlopen via een systematisch jaarlijks auditproces, en hun nalevingsstatus handhaven en verbeteren, wat een weerspiegeling is van voortdurende verbetering.

Elementen van het RSPO-certificeringsschema

#1. Normen

RSPO-normen, waartegen certificeringsbeoordelingen worden uitgevoerd, stellen de duurzaamheidseisen vast waaraan het lid moet voldoen. Volgens best practices van ISEAL voor geloofwaardige duurzaamheidsnormen zijn de RSPO-normen ontwikkeld op basis van input verkregen uit een multi-stakeholderbenadering, en bestaan ​​uit:

 • RSPO-principes en -criteria
 • Certificeringsnorm RSPO toeleveringsketen
 • RSPO onafhankelijke standaard voor kleine boeren

Gezien de evoluerende context van duurzaamheid wordt elke standaard elke vijf jaar herzien. De bijbehorende begeleidingsdocumenten met betrekking tot de implementatie van de normen zijn te vinden hier.

#2. accreditatie

Geaccrediteerde externe certificeringsinstanties (CI's) voeren audits uit om de naleving door leden van de RSPO-normen te beoordelen. Om ervoor te zorgen dat leden competent zijn om geloofwaardige, consistente audits uit te voeren, vereist het RSPO-certificeringssysteem dat alleen geaccrediteerde CI's de RSPO-certificeringsdiensten mogen verlenen.

CI's die RSPO-certificeringsservices aanbieden, zijn geaccrediteerd door Verzekeringsdiensten Internationaal (ASI). Dit is een gevestigde accreditatie-instantie die aantoonbare expertise heeft in het wereldwijd monitoren van de prestaties van CI's, via een goed ontwikkeld accreditatieproces. De prestaties van de CI's worden geëvalueerd en nauwlettend gevolgd door de accreditatie-instelling. Bekijk de volledige lijst van RSPO-geaccrediteerde CB's.

#3. Procesvereisten

Dit is het proces om vast te stellen of aan een set van eisen (bijvoorbeeld de norm) is voldaan en wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde CI. RSPO-certificeringssystemen worden beschreven in het RSPO-certificeringssysteem voor principes en criteria, de RSPO Independent Smallholder Standard en RSPO Supply Chain Certification Standard Systems-documenten.

Voordelen van RSPO-certificering

 • Bescherming van de rechten van werknemers en verhoogde productiviteit
 • Vermindering van arbeidsongevallen
 • Inclusie van kleine boeren
 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
 • Beter afvalbeheer
 • Verminderd gebruik van pesticiden
 • Verbeterde naleving van wettelijke vereisten
 • Markt vertrouwen

Informeer naar RSPO-certificering

Als u meer wilt weten over RSPO-certificering, neem dan gerust contact met ons op via Certificatie helpdesk. Of log uw vragen in de RSPO-interpretatieforum.

  Op zoek naar gecertificeerde RSPO-leden?

  Fotocredit: RSPO/SSMS BOSF