Als kleine boer

RSSF

Ondersteuningsfonds

Het RSPO Smallholder Support Fund (RSSF) biedt financiële steun aan kleine oliepalmboeren om u te helpen uw levensonderhoud te verbeteren door middel van duurzame landbouwpraktijken.

Met deze steun wil RSPO kleine boeren helpen hun opbrengsten te verhogen en obstakels weg te nemen om internationale markten te bereiken. De doelstelling van het fonds voor kleine boeren is het verminderen van de negatieve effecten van oliepalmteelt op ecosystemen en het verbeteren van het levensonderhoud, door een ruimte te creëren waar palmolie, lokale gemeenschappen en het milieu in harmonie naast elkaar kunnen bestaan.

Lees in de onderstaande video meer over hoe de RSSF werkt, welke groepen kleine boeren zich kunnen aanmelden en welke activiteiten kunnen worden gefinancierd.

De volgende RSSF-oproep voor inzendingen zal binnen zijn 2024. TDe eenmalige auditkosten zijn het hele jaar door open. Solliciteer nu door uw sollicitatie te sturen naar [e-mail beveiligd].

Overzicht van hoe RSSF werkt

Veelgestelde vragen

Wie kan het RSPO Smallholder Support Fund (RSSF) aanvragen?
 • Een onafhankelijke groep kleine boeren in de oliepalmsector die financiële hulp zoekt
 • Groepen of organisaties die bewezen ervaring hebben met het werken met kleine boeren
 • Een rechtspersoon 
 • Groepen of organisaties met voldoende ervaring in het werken met kleine boeren die een aanvraag indienen namens een groep kleine boeren, met de duidelijke bedoeling hen te ondersteunen
 • Organisaties die de productie van duurzame palmolie willen ondersteunen en promoten

 

Waar kan de RSSF voor worden gebruikt?

Volg deze link voor toepassingssjablonen RSSF Oproep tot indiening 2023

 • Certificatieproject
  • Activiteiten die kleine boeren voorbereiden op certificering, zoals het betalen voor training in Better Management Practices (BMP's), het initiëren van een documentatiesysteem of het versterken van het interne controlesysteem (ICS) van de organisatie.
 • levensonderhoud project
  • Capaciteitsontwikkeling voor kleine boerengroepen die verbetering van het levensonderhoud op groepsniveau bevorderen. Dit omvat het ondersteunen van groepsvorming of groepsversterking, zoals het opzetten van coöperaties en systemen om de groepen te beheren [bijv. Intern controlesysteem (ICS)/Intern beheersysteem (IMS)], implementatie van trainingen voor beste managementpraktijken (BMP's) inclusief goede landbouwpraktijken (GAP), sociale, milieupraktijken, het ontwikkelen en/of verbeteren van zakelijke vaardigheden.
 • Eenmalig beoordelingsproject
  • Specifieke beoordelingen die vereist zijn voor RSPO-certificering, zoals een volledige beoordeling van High Conservation Value (HCV) High Carbon Stock (HCS) en gerelateerde faciliteringskosten, evenals een beoordeling voor certificeringsgereedheid, zoals Gap Assessment.
 • Eenmalige auditkosten
  • 100% van de auditkosten van alle potentiële certificeringsprocessen van onafhankelijke groepen kleine boeren, met de mogelijkheid om één toezichtsaudit op te nemen voor elke aanvrager. De financiering is exclusief Pre-Audit Assessment.

 

Kan een organisatie meerdere aanvragen indienen?

Een organisatie kan meer dan één aanvraag indienen op voorwaarde dat zij:

  • Voldoe aan de geschiktheidscriteria
  • Laat projectactiviteiten en doelstellingen niet overlappen in de verschillende voorstellen die ze indienen.
  • Ondersteun duidelijk verschillende begunstigden met de projectactiviteiten en hun doelstellingen als er meer dan één voorstel wordt ingediend voor hetzelfde type project.
  • Kan duidelijk aantonen over de capaciteit te beschikken om meerdere projecten aan te kunnen en over het voorgestelde financieringsbedrag.

 

Kan ik in beroep gaan als mijn aanvraag niet is goedgekeurd?

Alle beslissingen van het Smallholder Fund Panel zijn definitief en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

 

Kan ik mijn aanvraag herzien en opnieuw indienen als deze niet is goedgekeurd?

Met uitzondering van de eenmalige auditkosten, die het hele jaar open is, worden alle andere projectaanvragen pas geaccepteerd tijdens de volgende ronde van de RSSF-oproep tot indiening.

 

Referentie documenten

RSSF-oproep voor inzendingen 2023 (nu gesloten)

RSPO-strategie voor kleine boeren

RSPO Smallholder Support Fund (RSSF) Bestuursbeleid – juni 2022

 

Wat kan ik verwachten na het indienen van een RSSF-aanvraag?

Aanmeldingen zijn gesloten op 28 februari 2023. Alle ontvangen aanvragen worden beoordeeld door de RSSF-fondsbeheerder voordat ze ter overweging worden gedeeld met het RSSF-panel. De RSSF Fund Manager zal daarna de uitkomst van het besluit communiceren. U kunt een beslissing van het RSSF-fondspanel verwachten binnen 12 weken na het sluiten van de oproep voor inzendingen op 28 februari 2023.

Indiening van aanvraag / voorstel
Kleine boeren / Groepsmanager
Timeline
Opmerkingen
Beoordelingstoetsing en beoordeling van aanvraagvoorstel
Fondsmanager en Regionale Vertegenwoordiger(s), indien aanwezig
Tot 6 weken na ontvangst van de aanvraag
Beslissing van toepassing
Fondsmanager, Regionale Vertegenwoordiger(s), Smallholder Fund Panel (SFP), indien aanwezig
Tot 4 weken na beoordeling beoordeling
Opmerking: Afgewezen aanvrager(s) kunnen voorstellen opnieuw indienen en worden behandeld als nieuwe aanvragen.
Bekendmaking besluit aan aanvragers
Fondsmanager en Regionale Vertegenwoordiger(s), indien aanwezig
Tot 2 weken na beslissing
Aanneming subsidieovereenkomst
Fondsmanager en Regionale Vertegenwoordiger(s), indien aanwezig
Tot 8 weken na beslissing
Monitoren
Fondsmanager of Regionale Vertegenwoordiger(s)
Als en wanneer RSPO en fondsontvanger monitoring regelen

RSSF door de nummers

Dit zijn de regio's waar de RSSF haar onafhankelijke begunstigden van kleine boeren sinds 2014 rechtstreeks ondersteunt.

* Gegevens per februari 2020

Regio
Geen van de individuele SH profiteerde
Collectieve totale bedrijfsomvang (ha)

Afrika en India

13381

26678

Latijns Amerika

1797

28880

Maleisië

743

4222

Indonesië

10880

19067

Thailand

2072

11737

Fotocredit: RSPO/PT. BGA