Als kleine boer

Lidmaatschap

RSPO-leden vertegenwoordigen zeven groepen belanghebbenden binnen de toeleveringsketen, die de vraag- en aanbodlus en alles daartussenin voltooien.

De RSPO Independent Smallholders Group wordt gedefinieerd als gewone oliepalmtelers die direct betrokken zijn bij palmolie.

Stap 1

Bent u een onafhankelijke groep kleine boeren?

Ontdek hier.

Ja →

Ga verder met stap 2

Niet zeker →

Controleer of u wordt beschouwd als een Regeling Kleine Boer. U maakt hoogstwaarschijnlijk deel uit van een groep die al RSPO-lid is. Zoek RSPO-leden hier.

Nee →

Bent u geen onafhankelijke kleine boer en weet u niet zeker welke lidmaatschapscategorie voor u geschikt is? Vind de lidmaatschapscategorie die het beste bij je past hier.

Stap 2

Maak een account op MijnRSPO.

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een e-mail om uw wachtwoord aan te maken, zodat u zich kunt aanmelden bij MyRSPO.

Nadat u bent ingelogd, kunt u het lidmaatschap aanvragen. Bekijk stapsgewijze instructies voor het aanvragen van lidmaatschap hier. De lijst met benodigde documenten is te zien hier.

Stap 3

Het RSPO-lidmaatschapsteam beoordeelt de ingediende documenten, voert een due diligence-onderzoek uit bij de aanvragende organisatie en stuurt vervolgens een factuur voor het lidmaatschap van het eerste jaar via e-mail. Het team zal indien nodig ook om aanvullende documentatie vragen.

Jaarlijkse contributie voor SH Group Manager:

Grondoppervlakte (ha) / vergoedingen (euro)

 • > 1999 hectare / 2000 euro
 • 1000 hectare – 1999 hectare / 1000 euro
 • < 1000 hectare / 250 euro

Stap 4

Nadat documenten zijn beoordeeld en goedgekeurd als voldoend aan de RSPO-criteria, wordt de aanvraag twee weken lang op de RSPO-website geplaatst openbare opmerkingen.

Stap 5

Het RSPO-lidmaatschapsteam beoordeelt de aanvraag en eventuele openbare feedback, keurt de aanvraag goed of wijst deze af, ontvangt de betaling voor het eerste jaar van het lidmaatschap, stuurt een bevestigingsbrief naar het lid via e-mail en de leden profiel wordt gepubliceerd op de RSPO-website.

ISH Groepsuitbreidingen

Wat als mijn ISH-groep besluit om nieuwe leden/plannen uit te breiden in de komende RSPO-audit?

Dien de update van de nieuwe ISH-leden / plot in door de RSPO-sjabloon voor openbaarmakingsformulier. Na het invullen van het formulier verzoeken wij u dit samen met een shapefile per perceel naar ons te sturen Lidmaatschapsteam, Sanerings- en compensatieteam en GIS-team. Dit geldt ook als een groepslid ontslag neemt. Houd er rekening mee dat RSPO het LUCA-rapport zal produceren op basis van de nauwkeurigheid van de ingediende gegevens. Tijdens de analyseperiode kan er contact worden opgenomen met onafhankelijke kleine boeren voor meer informatie. Dit proces moet idealiter worden voltooid voordat het door de certificeringsinstanties wordt gecontroleerd.

Bijlage 1

Definitie van onafhankelijke kleine boeren

Een kleine boer kan certificering nastreven via 2019 RSPO Independent Smallholder (ISH)-norm als:

 • De totale omvang van hun olieproductiegebied is:
  • Minder dan of gelijk aan 50 hectare (ha) als er geen drempel is vastgelegd in een Nationale Interpretatie (NI); of
  • Kleiner dan of gelijk aan de maximale grootte gedefinieerd in een NI (bijv. voor Indonesië is de drempelgrootte 20 ha of minder en voor Ecuador is deze 75 ha of minder).
 • Ze hebben de afdwingbare beslissingsbevoegdheid over de exploitatie van het land en de productiepraktijken.
 • Ze hebben de vrijheid om te kiezen hoe ze het land gebruiken, welke gewassen ze willen planten en hoe ze die willen beheren (hoe ze het land organiseren, beheren en financieren).
 • Voldoen aan eventuele verdere criteria met betrekking tot de toepasbaarheid van deze norm zoals bepaald in de NI van hun land.
 • Ze zijn GEEN regeling voor kleine boeren (zie ISH 2019).

Kleine boeren moeten een groep vormen en een manager aanwijzen. Voor toelating tot het RSPO-lidmaatschap, waarbij de manager:

 • Een individu – de groep kleine boeren moet zichzelf registreren als een rechtspersoon voordat ze lid kan worden.
 • Een entiteit – de Groepsmanager als entiteit dient het lidmaatschap aan te vragen.

 

Bijlage 2

Documenten vereist voor kleine boeren
 1. Bewijs van bedrijfsregistratie (bijv. oprichtingsakte, bewijs van goede reputatie, statuten of andere soortgelijke documenten).
 2. Rapportagesjabloon voor openbaarmaking van gebieden die zijn vrijgemaakt zonder voorafgaande HCV-beoordeling sinds november 2005 (kleine boeren). Het meldingsformulier voor onafhankelijke kleine boeren kan worden gedownload hier. Als u na november 2005 kleine boeren hebt met landontruiming zonder voorafgaande HCV-beoordeling, is het LUCA-proces verplicht voor de kleine boeren. Het proces zal worden uitgevoerd door de RSPO en elke boer zal zorgen voor:
  1. Veelhoek shapefiles
  2. HCV-beoordelingsrapport gedateerd
 3. Duidelijk bewijs dat leden van de Smallholders Group ermee hebben ingestemd om de aanvrager aan te stellen om op te treden als hun Group Manager, zoals officiële notulen van de vergadering (bij voorkeur). Als de officiële notulen van de vergadering niet beschikbaar zijn, is een officiële brief met het briefhoofd van de groep vereist. In de brief staat dat groepsleden ermee instemden om de persoon aan te stellen als groepsmanager met een bijlage met handtekeningen van de leden die overeenkomt met het aantal boeren (lijst van boeren en openbaarmaking).
 4. Een verklaring van de groepsmanager om te verklaren dat zij de Smallholders Group integer zullen vertegenwoordigen en zich zullen committeren aan de RSPO-normen.
 5. Een lijst van alle leden van de Smallholders Group met hun individuele grondgegevens (grondgrootte en kadasternummer). Deze lijst moet worden ondertekend door de aangestelde groepsmanager.
 6. Twee namen (bedrijf of persoon) als referentie voor due diligence-doeleinden. Het sjabloon kan worden gedownload hier.

 

Fotocredits: RSPO/Jonathan Perugia